Geodetske storitve

Širok izbor kadra nam, poleg prilagodljivosti, omogoča, da izvajamo vse zakonsko določene postopke na področju geodetskih dejavnosti in druge storitve, povezane z zajemanjem, spreminjanjem, izrisom in evidentiranjem podatkov o nepremičninah.