Ne dovoli si, da bi ti v življenju kdorkoli postavljal meje.

Smo prvo zasebno podjetje na področju geodezije v Sloveniji z več kot 30 letno tradicijo.

Širok izbor kadra nam, poleg prilagodljivosti, omogoča, da izvajamo vse zakonsko določene postopke na področju geodetskih dejavnosti in druge storitve, povezane z zajemanjem, spreminjanjem, izrisom in evidentiranjem podatkov o nepremičninah.

Poudarek dajemo pogovoru s strankami, ker šele, ko natančno poznamo situacijo, lahko stranki brezplačno svetujemo glede izvedbe geodetskih in drugih postopkov povezanih z njihovimi nepremičninami.

Geodetske storitve

Zemljiški kataster

Uradna evidenca o zemljiščih, osnovna enota je številka parcele v kombinaciji s številko katastrske občne. Nudimo ureditev meje, parcelacijo, izravnavo meje, evidentiranje zemljišča pod stavbo, spremembo bonitete parcele, spremembo dejanske rabe parcele, označitev urejene meje …

Kataster stavb

Uradna evidenca o stavbah in delih stavb, osnovna enota je številka stavbe in dela stavbe v kombinaciji s številko katastrske občne. Nudimo vpis ali evidentiranje stavbe, izmere prostorov, določitev hišne številke, spremembo rabe, površine in oblike dela stavbe …

Inženirska geodezija

Nujen del vsakega gradbenega projekta so geodetski načrt, zakoličba objekta, kontrolne meritve ...

Druge storitve

Opravljamo tudi druge storitve s področja nepremičnin, kot so: pridobivanje arhivskih podatkov, izris ali izpis lastniških parcel, identifikacijska potrdila, komparacije, pravno svetovanje, delitev solastnine …